top of page

Onko sinulla tarve oman työn tutkimiseen ja kehittämiseen?

Pohditko oman työroolin ja työyhteisöön liittyviä kysymyksiä joihin tarvitset ulkopuolista apua?

Tarjoan avoimen, luottamuksellisen ja tavoitteellisen työnohjaussuhteen.

TYÖNOhJAUS

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista, kehittämistä ja jaksamista edistävää työskentelyä. Työnohjaus on useamman tapaamiskerran tai jopa vuosien prosessi, jossa yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti keskustellaan työhön liittyvistä kokemuksista ja jäsennetään näitä dialogissa sekä toiminnallisten menetelmien avulla.  Toimivan työnohjauksen seurauksena tapahtuu tavoitteiden, tehtävävien ja roolien selkeytymistä eri organisaation tasoilla. Työnohjaus on myös vaikuttava tapa tukea muutoskyvyn lisääntymistä. 

 

Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Työnohjausta voidaan antaa niin yksilölle, ryhmälle kuin koko työyhteisölle. Ennen työnohjauksen alkamista on hyvä käydä kartoittava keskustelu työnohjaajan kanssa siitä, mikä olisi paras mahdollinen työskentelytapa. Työnohjaukseen on hyvä varata riittävästi aikaa ja sen on hyvä olla riittävän usein tapahtuvaa. 

Työnohjaus on luottamuksellista ja osallistujilla on aina itsemääräämisoikeus sen suhteen kuinka paljon työnohjauksessa asioista kertoo. Työnohjaajan pyrkimys on olla objektiivinen ja ulkopuolinen asioiden havainnoija, keskustelija ja jäsentäjä sekä auttaa luovuuden esteiden poistamisessa. Työnohjauksessa hyödynnän mielelläni monipuolista osaamistani: taidemenetelmiä, psykodraamaa ja kehotietoisuutta. 

Työnohjauksen positiiviset vaikutukset liittyvät usein työn laadun ja tehokkuuden parantumiseen ja tätä kautta asiakastyytyväisyyden lisääntymiseen. Koen kuitenkin, että olennaisinta on ohjattavan ammattillisen identiteetin vahvistuminen ja näin ollen suosin itse ajallisesti pidempiä työnohjausprosesseja. Ryhmissä tapahtuvassa työnohjauksessa työskentelyn painopistettä siirretään siihen kuinka muilta ryhmäläisiltä voi oppia, työilmapiirin parantamiseen ja perustehtävän kirkastamiseen. 

bottom of page