top of page

Traumapsykoterapia

 

Trauma määritellään henkiseksi tai ruumiilliseksi vaurioksi tai haavaksi. Traumaksi voidaan myös määritellä mikä tahansa tilanne, jonka ihminen on kokenut uhkaavaksi ja joka aiheuttaa epätavallisen voimakkaita, elämää häiritseviä reaktioita. Psyykkinen trauma voi heikentää ihmisen toimintakykyä, terveyttä, tyytyväisyyttä elämään ja hankaloittaa tärkeitä ihmissuhteita.

 

Trauman työstäminen voi olla pelottavaa ja kivuliasta. Siksi on tärkeää, että valitset psykoterapeutin, jonka kanssa työskentely tuntuu turvalliselta ja joka työskentelee sinun tahtisi mukaisesti. Tarkoituksenmukaisella terapeuttisella työllä voidaan lievittää traumatisoitumisen negatiivisia vaikutuksia.

Traumatisoituminen tarkoittaa joutumista sietokyvyn ylittävään tilanteeseen ja jäämistä ilman riittävää tukea sen jälkeen. Traumaattinen kokemus voi olla yksittäinen onnettomuus aikuisiällä tai pitkään jatkunutta kaltoinkohtelua lapsuudessa. Traumaattiset kokemukset ovat mielelle hankalia, koska ne tallentuvat muistiin eri tavoin kuin arkipäivän tapahtumat. Traumaattiset muistot tallentuvat ainakin osittain ei-kielellisessä muodossa kuvina, hajuina, tunteina, ääninä ja aistimuksina. Traumapsykoterapiassa pyritään turvallisen työskentelyn myötä integroimaan mahdollisesti irrallisiksi jääneet tapahtumat, jotka saattavat tuottaa erilaisia psyykkisiä ja kehollisia oireita. Tämän vuoksi traumapsykoterapiassa otetaan huomioon kehon aistimukset, mielikuvat, tunteet ja ajatukset, jotta traumamuistoista syntyy eheä kokemus ja kertomus. 

Traumapsykoterapissa työskentelen vaiheorientoituneen hoitomallin mukaisesti jolloin hoito voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen: Vakauttaminen ja oireiden lieventäminen, traumamuistojen hoito ja persoonallisuuden integrointi. Terapiassa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että keho ja aivot oppivat ajan ja hoidon myötä olevansa turvassa, jotta voimme ottaa vastaan uutta informaatiota ja luoda todellisuuttamme uudelleen.

 

Olen valmistunut traumapsykoterapeutiksi Oulun Yliopistosta 6/2020. Minulla on EMDR- terapeutin 1. ja 2. tason koulutus. Vastaanottotilani sijaitseva Jyväskylän keskustassa (Voionmaankatu 32). Terapia aloitetaan 1-2 arviokäynnillä, jossa arvioidaan yhdessä mahdollisuutta tehdä yhteistyötä. 

 

Asiakkaaksi traumapsykoterapiaan?

AKISTA SANOTTUA:

"Arjesta on tullut paljon helpompaa, kun olen saanut Akilta työkaluja arjen- ja stressinhallintaan esimerkiksi mielikuva- ja hengitysharjoituksien muodossa."

- Terapia-asiakas

bottom of page