top of page

Koulutus:

 

Sosionomi, AMK Laurea 2007

Toiminnallisen ryhmänohjaaja, TRO, psykodraama instituutti 2011

Psykodraamaohjaaja, PDO & Työnohjaaja, psykodraama instituutti 2014

Funktionaalinen kehotietoisuus, Fine vision Oy 2015

Traumapsykoterapia, Oulun yliopisto 2020

Kuka olen?

Olen 38-vuotias työnohjausta ja traumapsykoterapiaa tarjoava yrittäjä. Minua ovat aina kiehtoneet ihmisen keho ja mieli sekä ihmisen luova kyky selviytyä vaikeista lähtökohdista huolimatta. Nämä kiinnostuksen kohteet ovat ohjanneet elämääni niin harrastuksissa kuin työssä. 

Olen valmistunut traumapsykoterapeutiksi Oulun yliopistosta.

 

Historiaani kuuluu useampi aihetta syventävä 

koulutus, yli kymmenen vuoden työskentely lastensuojelussa, kahdeksan vuoden työnohjaushistoria, pitkä kilpauheilutausta sekä tarinateatterissa näyttelijänä ja ohjaajana toimiminen vuodesta 2006. Tämä historia sekä jatkuva uteliaisuus kehomieltä kohtaan muodostavat ammatillisen minuuteni tänään.

 

Työskentelyssäni lähden liikkeelle turvallisuuden luomisesta ja sen ylläpitämisestä. 

Minulle on tärkeää, että asiakas kokee työskentelyn olevan hänen rytminsä ja tavoitteidensa mukaista. 

Ajattelen mielen rakentuvan 

vuorovaikutuksellisena kehitysprosessina niistä 

subjektiivisista kokemuksista, jotka ovat 

syntyneet varhaisissa vuorovaikutussuhteissamme. Nämä kokemuksemme sekä kantavat meitä arjessa ja toisaalta voivat haastaa meitä nykyhetken ihmissuhteissamme.

 

Terapiassa ihminen saa tilaa ja aikaa tutkia ja ymmärtää itseään sekä menneisyyden tapahtumia uudella tavalla. Kun tietoisuus itsestä ja omasta elämästä kasvaa, siihen voi myös vaikuttaa uudella tavalla. Uskon, että huolimatta menneisyyden haastavista kokemuksista, kukin meistä voi kasvaa omaksi eheäksi itsekseen sekä kykenee elämään spontaanisti täyttä elämää. 

bottom of page