top of page

Tilaa Tietoisuustaidot asiakastyössä- koulutus. Koulutuksen tavoitteena on edistää koulutettavien tietoisuutta siitä, mitä vuorovaikutuksessa itsessä ja toisessa tapahtuu. Koulutettavat oppivat kiintymyssuhteen merkityksen, kiintymyssuhdehäiriöiden elämänkaariperspektiivin ja ylisukupolvisuuden sekä niiden vaikutuksen nykyhetkeen. Koulutettavat harjaantuvat havainnointi-, tunnistamis-, ja vakauttamistaidoissaan, kun työskennellään traumatisoituneen ihmisen kanssa. Koulutettava oppii ymmärtämään trauman olemusta ja sitä kuinka se ilmenee ja vaikuttaa ihmiseen.

Traumojen kanssa työskenneltäessä keskeistä on vakauttava työote, jota tarjoamassamme tietoisuustaidot- koulutuksessa yhdessä harjoitellaan käytännön harjoituksien kautta. Vakauttamisen periaatteiden tavoitteena on, että asiakkaan ja työntekijän oma kehollisen tapahtumisen tunnistaminen kehittyisi ja taito vakauttaa oma kokemus vahvistuisi. Vakauttamisen kuusi periaatetta kietoutuvat vahvasti toisiinsa: työntekijän orientaatio, turvallisuuden mallintaminen, psykoedukaatio, asiakkaan resurssoiminen, tietoisuustaitojen oppiminen ja luottamus asiakkaan kykyyn osata sekä ottaa vastuuta itse vakauttamisestaan. Ytimenä vakauttavassa työotteessa on sietoikkunan leventäminen.  

Koulutus sopii erityisesti ihmissuhdetyöntekijöille, jotka kohtaavat työssään traumatisoituneita ihmisiä. 

Koulutuksen pilotointityöryhmän 2015/2016 kouluttajat:

Anne Karkkunen, LitM, KM (erityispedagogiikka), psykodraamaohjaaja, työnohjaaja, sensomotorinen psykoterapia 1 vaihe, Ennavoima Oy

Riikka Litsilä, psykologi & traumapsykoterapiaopiskelija

Aki Miettinen, sosionomi (AMK), psykodraamaohjaaja, työnohjaaja & traumapsykoterapiaopiskelija

 Koulutuksen sisältö:

 

  • Kiintymysuhde, perusta ja merkitys

  • Biologis-psykologinen ja neurotieteellinen tausta kiintymyssuhteen kehittymisessä

  • Trauma ja traumatisoituminen

  • Vakauttaminen

  • Minä työntekijänä

Alla olevasta linkistä löydät Talent-lehden artikkelin koskien pitämäämme koulusta.

2017 Talent-lehti

bottom of page